Samochody uprzywilejowane na drodze

Samochody uprzywilejowane to te wszystkie auta które są w jakiś sposób wyróżnione. Posiadają przede wszystkim sygnały alarmowe i mogą zareagować w trudnych sytuacjach na drodze. Wyróżnić je można dlatego że mają wyraziste kolory oraz napisy informujące innych uczestników drogi o sobie. Do pojazdów uprzywilejowanych zalicza się straż pożarną, policję oraz karetkę pogotowia. Już same nazwy wskazują jak ważną pełnią rolę na drodze. Przede wszystkim udzielają pomocy w razie wypadku, kolizji, a także innych okoliczności jakie mogą wystąpić. Policja posiada niebieskie i oznakowane samochody które mają kilka ważnych funkcji. Niektóre przewożą zbiegłych do aresztu, a inne pilnują porządku na drogach. Straż pożarna charakteryzuje się wozami o czerwonej kolorystyce i dużym gabarycie. Wyposażenie straży pożarnej jest bardzo bogate ponieważ gasi pożary, sprząta niebezpieczne substancje, wyciąga rannych z samochodu czy też rozcina auta. Straż pożarna musi dojechać wszędzie dlatego też samochody posiadają nowoczesną technologię techniczną. Ostatnim rodzajem jest karetka która to wyróżnia się jako białe samochody. Pogotowie ratuje rannych i zawozi ich na sygnale do szpitala, a razie potrzeby udziela pomocy na miejscu. Wyposażenie karetki to podstawowy sprzęt medyczny tak aby w każdej sytuacji mieć pod ręką to co niezbędne.

Both comments and pings are currently closed.
Designed for